Skip to main content

Ugyanolyan rizikófaktoroknak vannak kitéve az érzelmi problémák kialakulása szempontjából?

Egy holland kutatócsoport meddő nők és férfiak körében végzett kutatásából ezekre a kérdésekre kaphatunk választ. Mielőtt azonban rátérünk az eredményekre, érdemes tisztázni az életminőség fogalmát. Pszichológiai értelemben életminőség alatt az egyén szubjektív megítélését értjük saját életének jóságáról, beleértve annak szociális, környezeti, pszichológiai és fizikai aspektusait is. Azt, hogy a meddőségi problémák (vagyis ha 1 év védekezés nélküli együttlétet követően sem születik gyermek) kihatással vannak a párok életminőségére, mind az általános tapasztalat, mind pedig korábbi vizsgálatok eredményei alátámasztják. Ez nem is meglepő, hiszen az, ha nem a tervek szerint alakul a gyermekvállalás, és akár reprodukciós beavatkozásokra is szükség van, az a pár mindkét tagjára igen nagy lelki terhet róhat.
Azonban koránt sem biztos, hogy ezek a lelki terhek a férfiakat és a nőket is egyformán érintik. Huppelschoten és munkatársai éppen ezért nem csupán az életminőség általános vizsgálatára vállalkoztak a meddő párok körében, hanem a két nem közötti különbségek feltérképezésére helyezték a hangsúlyt. A kutatás során kifejezetten olyan mérőeszközt alkalmaztak, amely nem csak az életminőséget méri önmagában, hanem szerepelnek benne a meddőség megélésére vonatkozó kérdések is. A vizsgálatban olyan nők és férfiak vettek részt, akik éppen reprodukciós kezelés alatt álltak, vagy már túl voltak rajta.
A kutatás eredményei – a kutatók előzetes feltevéseinek megfelelően – azt mutatták, hogy a két nem életminősége nem ugyan úgy alakul a meddőség krízise során. A nők a saját életminőségüket alacsonyabbra értékelték a férfiakhoz képest, vagyis az ő életminőségüket a nehezített gyermekvállalás jobban megviseli. Sőt az eredmények alapján az is láthatóvá vált, hogy a nők sokkal inkább kitettebbek az érzelmi problémák kialakulásának kockázatának.
És hogy mi lehet ennek az oka? Számos korábbi kutatás is rámutatott már arra, hogy a nők számára a gyermekvállalási nehézségek nagyobb stresszel járnak, és a reprodukciós beavatkozások többsége is az ő testüket érinti, így ők fizikailag is sokkalta nagyobb stressznek vannak kitéve.
Forrás
Huppelschoten, A. G., von Dongen, A., Verhaak, C. M., Smeenk, J., Kremer, J., & Nelen, W. (2013). Differences in quality of life and emotional status between infertile women and their partners. Human Reproduction, 28(8), 2168-2176.